Публікації

Норильське повстання 1953 року.

Зображення
Норильське повстання 1953 року.Сьогодні минає 67 років від початку повстання політичних в’язнів у Норильському концтаборі. Воно тривало з 26 травня до 4 серпня 1953 року. Вирішальну роль у Норильському повстанні, в результаті якого влада СРСР була змушена піти на поступки, відіграли в’язні-українці. У поєднанні з повстанням у Воркуті Норильське повстання історики вважають таким, що підірвало основи таборової репресивної системи СРСР. Одним із лідерів Норильського повстання був українець Євген Грицяк (1926–2017). У 2004 році в ефірі Радіо Свобода він розповідав про події в Норильську, розмову з ним тоді вів також багатолітній політв’язень, філософ Євген Сверстюк (1927– 2014).

Биківня: пам’ять заради життя

Підсумкова контрольна робота з дисципліни «Історія: Україна і світ» 1.Схарактеризуйте розвиток України і світу упіслявоєнний час. 2.Схарактеризуйте обставини, які сприяли, а які гальмували розвиток культури в Україні за часів «Відлиги». 3.Розкрийте суть Карибської кризи, як вона вплинула на міжнародні відносини? 4.Який вплив на настрої українського населення справила «Празька весна» і польська «Солідарність?» 5.Схарактеризуйте процеси«Перебудови», який вплив вони мали на розвиток України? 6.Проаналізуйте державотворчі процеси незалежної України.

Заняття 48

Тема. Культурне життя українського суспільства. Зміна розвитку умов культуи. Освіта. Наука. Мистецтво. Спорт. Масова культура. Церква в сучасній Україні


Опрацювати параграф підручника 35і виконати завдання  

(1, 3,4)

Основна література.  Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.§ 35

День вишиванки

Зображення

Заняття 49

Тема. Постіндустріальне суспільство та виклики сучасності.  Глобальні проблеми людства. Поняттяпостіндустріального суспільства.  «Інформаційна економіка». Суспільство масового споживання. Поява Інтернету. Культура «віртуальної реальності».    «Гарячі точки» світу. Міжнародний тероризм. 


Основна література.  Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.§ 36