ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ : УКРАЇНА І СВІТ» (ІІ семестр)


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ : УКРАЇНА І СВІТ»
(ІІ семестр)
Назва розділу, модуля і теми заняття


     Обсяг годин

За  навчальною програмою
Всьо годин

з них:
теоретичних
індивід.заняття
семінарських
самостійних
Вступ  1.
УРОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
26
18
4
2
2
  1
 Вступ. Уроки Другої світової війни. 
2
2
-
-
-
  2
 Підсумки війни: деконструкція фашизму і нацизму.
2
2
-
-
-
  3
 Політичний статус і міжнародне становище УРСР. 
6
2
-
-
2
  4
 Утворення «двополюсного світу».
2
2
-
-
-
  5
Відновлення комуністичного режиму в Україні. Повстанська боротьба.
2
2
-
-
-
 6
Українсько-польські відносини.
4
2
2
-
-
 7
Відновлення ідеологічного контролю в СРСР.
2
2
-
-
-
 8
Повоєнне місто й село.
2
2
-
-
-
 9
Культурне життя України у другій половині 40-х – на початку 50-х років.
2
2
-
-
-
 10
Повоєнне  життя в Україні та країнах Західної Європи.
2
 -
2
2
-
 
Розділ 2. СВІТ У ПОШУКАХ НОВИХ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ
26
18
6
-
2
 11
«Холодна війна» і посилення консервативних тенденцій у США і СРСР.
2
2
-
-
-
 12 
 Політична та економічна реконструкція Західної Європи.
6
2
2
-
 2
1 3
Політична та економічна реконструкція Західної Європи.
2
2

 14
Лібералізація комуністичного режиму в СРСР.
  4
   2
2
-
-
 15
Антикомуністичні виступи у Східній Європі.
2
2
-
-
-
 16
 Особливості суспільного життя «на окраїнах» світових політичних полюсів.
2
2
 -
-
-
 17
 Деколонізація і виникнення «третього світу». 
4
2
2
-
-
 18
 Вогнища військово-політичних конфліктів у країнах «третього світу».
2
2
-
-
-
 19
Підсумковий модульний контроль № 1
2
2
-
-
-

Розділ 3.
УКРАЇНА В ПЕРІОД «ВІДЛИГИ»
20
12
2
2
4
 20
  Десталінізація в Українській РСР.
4
2
-
-
2
 21
  Спроби реформувати економіку.
2
2
-
-
-
 22
  Опозиційний рух: «шістдесятники» і дисиденти.
2
2
-
-
-
 23
  Дисидентський рух в Україні.
6
   2
2
   -
   2
 24
  Етносоціальна структура населення і повсякденне життя.
2
2
-
-
 25
  Культурне і духовне життя України.
2
2
-
-
-
 26
  Україна в період «Відлиги»
2
   -
-
2
-

Розділ 4.
ФОРМУВАННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
20
16
-

2
2
 27
 Науково-технічна революція.
4
2
-
-
2
 28
 Економічні та соціальні зміни у світі в 1960–1980-х рр.
2
2
-
-
-
 29
 Західна і радянська системи розподілу суспільних благ.
2
2
-
-
-
 30
 Комуністичні режими. СРСР в 1960–1980-х рр.
2
2
-
-
-
 31
 Комуністичні режими. Китай. Югославія. Польща.
2
2
-
 -
-
 32
 Україна в умовах наростання системної кризи комуністичного ладу.
2
2
-
-
-
 33
Концепція «радянського народу». Суспільна атмосфера в
Україні.
2
2
-
-
-
 34
Україна в умовах наростання   кризи комуністичного
ладу. 
2
2
-
2
-
 35
 Підсумковий модульний контроль № 2
2
-
-
2
-
 
Розділ 5.
РЕВОЛЮЦІЙНІ ЗМІНИ В ЄВРОПІ. ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
14
14
-
-
-
 36
«Прискорення», «гласність», «нове мислення».
2
2
-
-
 37
Лібералізація суспільного та культурного життя. Національні рухи.
2
2
-
-
-
 38
Українське суспільство в період «перебудови».
2
2
-
-
 39
Повсякденне життя.
2
2
-
-
-
 40
Осінь народів: революції в Центрально-Східній Європі.
2
2
-
-
-
 41
Серпневий заколот 1991 року. Проголошення незалежності
України. 
2
2
-
-
-
 42
Підсумковий модульний контроль № 3
2
2
 
Розділ 6.
УКРАЇНА В СУЧАСНОМУ СВІТІ
18
16
 2


 43
Україна: труднощі та здобутки державного будівництва. 
2
2
-
-
 44
 Революція гідності.
2
2
-
-
 45
 Україна в умовах «багатополярного» світу.
2
2
-
-
-
 46
 Європейська та євроатлантична інтеграція.
2
2
-
-
-
 47
 Євроінтеграційний поступ України.
2
2
-
-
-
 48
 Культурне життя українського суспільства.
2
2
-
-
-
 49
 Постіндустріальне суспільство та виклики сучасності.
2
2
-
-
 50
 Підсумковий модульний контроль № 4
2
2
-
-
   
                                                                                                 

  

Популярні дописи з цього блогу