Публікації

Показано дописи з Травень, 2020
Підсумкова контрольна робота з дисципліни «Історія: Україна і світ» 1.      Схарактеризуйте розвиток України і світу у   післявоєнний час. 2.      Схарактеризуйте обставини, які сприяли, а які гальмували розвиток культури в Україні за часів «Відлиги». 3.      Розкрийте суть Карибської кризи, як вона вплинула на міжнародні відносини? 4.      Який вплив на настрої українського населення справила «Празька весна» і польська «Солідарність?» 5.      Схарактеризуйте процеси   «Перебудови», який вплив вони мали на розвиток України? 6.      Проаналізуйте державотворчі процеси незалежної України.

Заняття 48

Тема. Культурне життя українського суспільства. Зміна розвитку умов культуи. Освіта. Наука. Мистецтво.  Спорт. Масова культура. Церква в сучасній Україні Опрацювати параграф підручника 35 і виконати завдання   (1, 3,4) Основна література .  Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.     § 35

Заняття 49

Тема. Постіндустріальне суспільство та виклики сучасності.  Глобальні проблеми людства. Поняття   постіндустріального суспільства.  «Інформаційна економіка». Суспільство масового споживання. Поява Інтернету. Культура «віртуальної реальності».    «Гарячі точки» світу. Міжнародний тероризм.  Основна література .  Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.     § 36

Заняття 47

Тема. Європейська та євроатлантична інтеграція. Євроінтеграційний поступ України.   Утворення та розширення ЄС.Ідея єдиного європейського цивілізаційного простору. Євроскептицизм.   Євроінтеграційний поступ України. Опрацювати параграф підручника 35 і виконати завдання   (1, 3,4) Основна література .  Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.     § 35
Тема. Україна в умовах «багатополярного» світу.  Зростання ролі США в міжнародних відносинах..   Китай: формування нового світового лідера. Росія: між прагненням до світової першості та самоізоляцію.Україна: пошуки зовнішньополітичних орієнтирів. Участь України в миротворчих процесах Опрацювати параграф підручника 34 і виконати завдання  на ст. 288 (1,5) Основна література .  Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.     § 34

Заняття 45

Зображення
Тема. Російсько-українська війна.   Національна свідомість. Проблеми регіоналізму та сепаратизму. Російська агресія проти України. Анексія Криму РФ.   Російсько-українська війна Опрацювати параграф підручника 33   і виконати завдання  на ст. 278 (1, 4) Основна література .  Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.    § 33

Заняття 44

Тема. Революція Гідності .  Передумови Революції Гідності.Наступ на демократію в Україні за президентства Віктора Януковича. Революція Гідності.  Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=eVddT07wmhA Опрацювати параграф підручника 33   і виконати завдання  на ст. 278 (1,2) Основна література .  Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.     § 33

Заняття 43

Тема. Україна: труднощі та здобутки державного будівництва.  Економіка: між ринком і державним капіталізмом. Кроки до інтеграції України в європейський і світовий економічний простір. Соціально-майнові контрасти. Конституційний процес. Влада та опозиція. Політичні кризи. Помаранчева революція Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=YLL26alZ69U Опрацювати параграф підручника 32   і виконати завдання  на ст. 254,256 (1,4) Основна література .  Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.     § 32

Заняття 41

Тема. Серпневий заколот 1991 року. Проголошення незалежності України.  Спроба державного перевороту 1991 р. і розпад СРСР. Акт проголошення незалежності України. Леонід Кравчук. Всеукраїнський референдум 1991 р. та вибори Президента  України. Створення Союзу Незалежних Держав (СНД). Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=w2xie4tx7Yw https://www.youtube.com/watch?v=21X1yrPAuq0 Перейти тут ↓ Проголошення незалежності України. Опрацювати параграф підручника 31   і виконати завдання  на ст. 238,243 (1, 4) Основна література .  Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.     § 31

Заняття 40

Тема. Осінь народів: революції в Центрально-Східній Європі.   Польща: «Солідарність» і «Круглий стіл». Чехословаччина: «Оксамитова революція». Об’єднання Німеччини Югославія: розпад і громадянська війна. Крах комуністичних режимів в Угорщині, Румунії, Болгарії Опрацювати параграф підручника 30   і виконати завдання  на ст. 237 (1,2) Основна література .  Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.     § 30

Заняття 39

Українське суспільство в період «перебудови». Народний Рух України за перебудову. В’ячеслав Чорновіл.     Конституційні реформи. Перші альтернативні вибори (1990 р.).  «Декларація про державний суверенітет України».   «Революція на граніті». Релігійне відродження.     Переглянути відео ТУТ     →       Україна в період перебудови Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=6vUoK5FuKEg&list=PLYeu7IyFVZj8wqCQ9sefBvVmOel1SCf34&index=35 https://www.youtube.com/watch?v=5Wkr_biBA9U&list=PLYeu7IyFVZj8wqCQ9sefBvVmOel1SCf34&index=37 Опрацювати параграф підручника 29   і виконати завдання на  ст. 214 (1, 3,4) Основна література .  Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.     §29
Тести для контролю. Тема: "Україна в умовах наростання системної кризи комуністичного ладу.   " Україна в умовах наростання системної кризи комуністичного ладу.   1.Україна в період загострення кризи радянської системи (1965 - 1985 рр.) І. 1. Ідеологічні орієнтири партійно-державного керівництва та їх ілюзорність 1. Який характер мала криза 1965 - 1985 рр. у СРСР? А Ідеологічна криза  Б Економічна криза  В Системна криза Г Соціально-економічна криза  2. Яке визначення поняттю «розвинутий соціалізм» давала марксистсько-ленінська ідеологія 70-х років XX ст.? А Вищий щабель цивілізації, який був досягнутий лише в СРСР  Б Поняття, тотожне поняттю «комунізм» В Щабель розвитку суспільства, до якого мають прагнути всі народи світу Г Програмова мета розвитку СРСР на 70-ті роки 3. Хто з політиків був звинувачений у націоналізмі за написання книги «Україна наша радянська»? А В. Щербицький  Б П. Шелест  В М. Підгорний  Г В. Маланчук 4. Яка з