Публікації

Показано дописи з Квітень, 2020
Заняття 36 Тема. Лібералізація суспільного та культурного життя. Національні рухи.  Реабілітація репресованих і звільнення політичних в’язнів. Спроби реформувати політичну систему СРСР та консолідація консервативних сил. Втрата КПРС монополії на владу.  Формування багатопартійності та розгортання національних рухів. «Парад суверенітетів» і «новоогарьовський процес». Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=6vUoK5FuKEg&list=PLYeu7IyFVZj8wqCQ9sefBvVmOel1SCf34&index=35 https://www.youtube.com/watch?v=5Wkr_biBA9U&list=PLYeu7IyFVZj8wqCQ9sefBvVmOel1SCf34&index=37 Опрацювати параграф підручника  28   Основна література .  Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.     §28
ЗАНЯТТЯ 36 Тема.  «Прискорення», «гласність», «нове мислення». Політика «перебудови»: цілі, напрями, етапи. Михайло Горбачов. Спроби реформування радянської економіки. Суперечливість політики «гласності». «Нове мислення» у зовнішній політиці СРСР. Особливості «перебудови» в УРСР. Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=w2xie4tx7Yw ПЕРЕЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ Основна література .  ↓ Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.  §27 Опрацювати параграф підручника 27   і виконати завдання на  ст. 214(1, 2,4)  
ЗАНЯТТЯ 33    Тема.  Концепція «радянського народу». Суспільна атмосфера в Україні.   ПЕРЕЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ Основна література .  ↓ Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.  §26 Опрацювати параграф підручника 26   і виконати завдання на ст. 199; ст. 203(1)
Зображення
Перейти тут→ ТЕСТ САМОКОНТРОЛЮ (ПМК- 3)
Зображення
Підручник Перейти тут↓   Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг.   серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти
УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА ГРУПА  
ЗАНЯТТЯ 29 Тема. Урбанізація і зростання освіченості населення.  ПЕРЕЙТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ Основна література .  ↓ Історія : Україна і світ : (інтегр. курс, рівень стандарту) : підруч. для 11-го кл. закл. заг. серед. освіти / Мар’ян Мудрий, Олена Аркуша. – Київ : Генеза, 2019. – 304 с. : іл., карти.     §23 Опрацювати параграф підручника  23  і виконати завдання 1,3 Демографічні зміни в країнах Європи та Америки в 1970–1980-х рр. Емігранти та іммігранти. Проблема старіння населення. Розвиток освітніх систем і перехід до загальної середньої освіти. Університети як автономні осередки науки й освіти. ПМК 3 (тест контролю)
ПЕРЕЙТИ ТУТ  →     ЗАНЯТТЯ 30,31           ЗАНЯТТЯ 32       Переглянути відео
Зображення
Перейти  тут ↓ Історія України. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА
Тест для самоконтролю (ПМК -2) 1 .  За результатами Другої світової війни країни Центрально-Східної Європи А  відновили демократію завдяки вільним виборам Б  оголосили про свій нейтралітет у протистоянні між СРСР і США й не залежали від жодної з наддержав В  потрапили в залежність від США Г  потрапили в залежність від СРСР 2 .  Установіть відповідність. Поняття 1  конфронтація 2  доктрина 3  «холодна війна» 4  соціалістичний табір Визначення А  заява про важливий напрям державної політики, особливо в міжнародних відносинах Б  СРСР та інші країни, які проголосили себе соціалістичними В  протиборство країн, блоків країн, соціальних систем, партійних чи групових інтересів, ідей, політичних і світоглядних принципів тощо; зіткнення Г  дипломатичний документ, у якому викладений фактичний чи юридичний аспект певного питання Д  протистояння між двома полюсами: США та західними демократіями — з одного боку і СРСР та його союзниками — з іншого 3.   К
Тема.Україна в період «Відлиги».  (Україна в умовах десталінізації 1956-1964 рр.) (семінар) 1.Суспільно-політичне життя й політична боротьба  в Україні. 2. Стан економіки, аграрна політика в Україні наприкінці 50-х - у першій половині 60-х років. 3.Українська творча інтелігенція в добу хрущовської «відлиги».  Шістдесятники: програмні орієнтири і досягнення. 4. Дисидентський рух в Україні. 5. Культурне і духовне життя України. Переглянути відео  1.Відлига 2.Від Хрущовської відлиги до Празької весни  3. Дисиденти   Виконати тести  1. Суспільно-політичне життя й політична боротьба в Україні І 1. Коли відбувся XX з'їзд КПРС? А Березень 1953 р.  Б Лютий 1955 р.  В Лютий 1956 р. Г Березень 1956 р. 2. Хто з партійних лідерів очолював державне керівництво в УРСР до 1957 р.? А М. Підгорний  Б П. Шелест В О. Кириченко | Г В. Щербицький  3. У чому полягала о